Keke Palmer
Keke Palmer

1 sense cites an example mentioning Keke Palmers (a.k.a. Keke Palmer)

2012-07-04 Childish Gambino "Silk Pillow" feat. Beck [Royalty]
I'm tryin to turn these Keke Palmers into baby mamas