Tikki Diamondz
Tikki Diamondz
2000-09-05 LL Cool J "Farmers" feat. Tikki Diamondz [G.O.A.T.]
From the Bronx to Shaolin to Uptown
2000-09-05 LL Cool J "Farmers" feat. Tikki Diamondz [G.O.A.T.]
I'll take your block and air it out
2000-09-05 LL Cool J "Farmers" feat. Tikki Diamondz [G.O.A.T.]
I'll take your block and air it out