Kato
Kato
D's
2012-06-28 Jarren Benton "Skitzo" feat. Kato [Freebasing With Kevin Bacon]
Yea, I'm throwin D's on the Cadillac
5-0
2012-06-28 Jarren Benton "GED" feat. 4-Ize, Kato, Laws [Freebasing With Kevin Bacon]
Down with the sledge hammer, call me 5-0
2012-06-28 Jarren Benton "Skitzo" feat. Kato [Freebasing With Kevin Bacon]
Yeah, I'm going hard nigga, honey baked